Exjobbsförslag

Jag har en gammal sida med exjobbsförslag, men de flesta är inaktuella eller redan utförda. Här tänker jag lägga upp nya förslag.

Most of these thesis proposals are currently in swedish.

1. Shape representation using a volume coverage model.

Green has shown that 2D shapes can be represented by a high precision distance transform. Gustavson&Strand used a coverage model to produce such distance transform with good performance. Ilic et al has presented results in 3D. The project involves implementing a system similar to Ilics, studying its performance and testing some possible improvements.

2. Lärplattform i WebGL

Lärplattformar har blivit vanliga på alla undervisningsnivåer, som It's Learning, Blackboard, Fronter mfl. Dessa är generellt sett väldigt torra och tråkiga och har en ganska hög inlärningströskel. Detta ger alltför ofta effekten att både lärare och elever undviker systemet i möjligaste mån. Arbetet går ut på att ta fram en demonstrator som visar hur en grafisk lärplattform skulle kunna göras, i form av en 3D-miljö byggd i WebGL. Den initiala målgruppen förelås vara grundskoleelever samt deras lärare.

3. Oculus Rift som hjälpmedel för att bota sjösjuka

3D-spel och VR-utrustning brukar ofta associeras med en betydande risk för huvudvärk och/eller sjösjukeeffekter. Detta examensarbete går ut på att undersöka möjligheten till motsatsen: Att använda ett VR-system (som Oculus Rift) för att tvärtom dämpa problemet. Det är tämligen klart att sjösjuka uppstår av konfliker mellan kroppens balanssystem och dess synintryck, och dessa problem blir speciellt stora ombord på fordon (fartyg i synnerhet) där man ofta befinner sig långt från fönster. Med en VR-display kan man i stället visa en bild som stämmer överens med kroppens balanssystem och därmed undviker konflikten. Flera delproblem följer som frågan om vilken typ av scen som känns mest passande, mm.

4. Automatisk konvertering av GPU-kod

Beräkningskärnor på grafikprocessorer kan skrivas i flera olika språk, som CUDA, OpenCL och Compute Shaders. Denna kod är likartad, och därför är det rimligt att automatisera konverteringsprocessen.

5. The Bitcoin Game

Digital valuta som Bitcoins, Litecoins mm är en het ny trend. Detta examensarbete går ut på att utveckla ett datorspel (edutainment) som på ett underhållande sätt lär ut viktiga egenskaper hos digital valuta. Examensarbetet skall utföras i samarbete med ett företag som är verksamt på området.

6. Strålföljning i realtid med RTX-kort

De nya RTX-korten, Turing, arkitekturen, utlovar nya möjligheter för realtids-raytracing. Exjobbet syftar till att undersöka och utvärdera möjligheterna med de nya korten. Exjobbet är tänkt att utföras på ett företag så snart de har tillgängliga kort.

This page is maintained by Ingemar Ragnemalm