GAMMAL SIDA. Denna uppdateras inte längre. Den nya nås från toppnivån på computer-graphics.se.

Examensarbeten Informationskodning/Datorgrafik

Kontakt: Ingemar Ragnemalm (ingis AT isy PUNKT liu PUNKT se.)
OBS! Denna sida handlar om exjobbsförslag från Ingemar Ragnemalm, Linköpings Universitet.
Övriga examensarbeten hos ICG finns på hemsidan.

(Ngt uppdaterad 160920.)

Datorgrafik, spelprogrammering, bildbehandling, bildkodning

1. Augmented reality treasure humt

Under de senaste åren har flera varianter av orientering baserad på modern teknik kommit fram, som geocaching, turf och munzee, samt augmented reality-baserade Ingress och Pokemon Go. Examensarbetet består i att impementera ett nytt sådant system baserat på en kombination av GPS-koordinater och augmented reality, där man på sin mobiltelefon ser en bild av platsen med målområdet markerat med tillagda objekt som representerar "kontrollen". Det finns betydande möjligheter att göra intressanta mekanismer och effekter. I första hand fokuserar vi på visuella effekter och interaktion.

2. Procedurell generering av virtuella världar med mycket hög detaljnivå

Med brusfunktioner kan man generera terränger, växtlighet och till och med byggnader. Detta examensarbete går ut på att skapa en lösning för sådana procedurellt genererade världar där man med väl valda fraktalmetoder kan uppnå extremt hög detaljnivå.

3. Analys av säkerhetstryck med standardkameror.

En imponerande teknik för säkerhetstryck, identifiering av falska resp äkta objekt (sedlar, checkar mm) har tagits fram av ett tyskt företag. Denna teknik är baserad på analys av tryckta mönster på mikroskopisk nivå. Ett problem med tekniken är kostnaden för hårdvara för att utföra denna analys. Detta examensarbete syftar till att analysera till vilken grad det är möjligt att implementera tekniken med vanliga standardkameror, och vilken säkerhetsnivå som då kan erhållas.

4. Transkodning till HEVC

HEVC (High Efficiency Video Coding) är en ny videokompressionsstandard under utveckling. Med en ny standard uppstår problemet att översätta, transkoda, existerande material till det nya formatet. Examensarbetet går ut på att utforska möjligheter för att göra en sådan transkodning på bästa sätt.

5. Lärplattform i WebGL

Lärplattformar har blivit vanliga på alla undervisningsnivåer, som It's Learning, Blackboard, Fronter mfl. Dessa är generellt sett väldigt torra och tråkiga och har en ganska hög inlärningströskel. Detta ger alltför ofta effekten att både lärare och elever undviker systemet i möjligaste mån. Arbetet går ut på att ta fram en demonstrator som visar hur en grafisk lärplattform skulle kunna göras, i form av en 3D-miljö byggd i WebGL. Den initiala målgruppen förelås vara grundskoleelever samt deras lärare.

6. Oculus Rift som hjälpmedel för att bota sjösjuka

3D-spel och VR-utrustning brukar ofta associeras med en betydande risk för huvudvärk och/eller sjösjukeeffekter. Detta examensarbete går ut på att undersöka möjligheten till motsatsen: Att använda ett VR-system (som Oculus Rift) för att tvärtom dämpa problemet. Det är tämligen klart att sjösjuka uppstår av konfliker mellan kroppens balanssystem och dess synintryck, och dessa problem blir speciellt stora ombord på fordon (fartyg i synnerhet) där man ofta befinner sig långt från fönster. Med en VR-display kan man i stället visa en bild som stämmer överens med kroppens balanssystem och därmed undviker konflikten. Flera delproblem följer som frågan om vilken typ av scen som känns mest passande, mm.

7. Automatisk konvertering av GPU-kod

Beräkningskärnor på grafikprocessorer kan skrivas i flera olika språk, som CUDA, OpenCL och Compute Shaders. Denna kod är likartad, och därför är det rimligt att automatisera konverteringsprocessen.

8. The Bitcoin Game

Digital valuta som Bitcoins, Litecoins mm är en het ny trend. Detta examensarbete går ut på att utveckla ett datorspel (edutainment) som på ett underhållande sätt lär ut viktiga egenskaper hos digital valuta. Examensarbetet skall utföras i samarbete med ett företag som är verksamt på området.

Andra ämnen som jag är intresserad av men inte har konkreta förslag kring just nu (men vi diskuterar gärna)

Egna förslag

Om du har ett specialintresse som inte täcks av ovanstående förslag, men som du tror skulle kunna bli ett lämpligt examensarbete, så är jag beredd att diskutera saken. Om jag bedömer att uppgiften är lämplig, dvs lagom omfattning och att det går att skriva en trevlig exjobbsrapport om ämnet så kan vi oftast diskutera oss fram till en bra form.

Det kan också hända att du finner något förslag intressant men skulle vilja angripa det från någon annan vinkel än den jag beskriver. Sådana fall är oftast bara trevliga och jag diskuterar dem mycket gärna.

Industriexjobb

Förslagen på denna sida är tänkta för interna exjobb. Vi examinerar även externa exjobb. För dessa utförs normalt arbetet på ett företag, och då skall det finnas en handledare på plats. Vi tillhandahåller då främst handledning kring rapporten.

Handledare och examinator

Vi beslutar individuellt, beroende på ämne och vår arbetssituation, vem som är handledare respektive examinator. Oftast är jag (Ingemar) examinator, och Jens är ofta handledare.

Ansökan

Ansökan är normalt helt informellt. Du tar kontakt med mig, och jag beslutar om jag kan anta dig till exjobbet genast eller om jag bör välja mellan flera sökande.

Plats och arbetsredskap

Som examensarbetare får du tillgång till våra exjobbararbetsplatser, samt fikarum, och vi förser dig med en (oftast stationär) dator som skall räcka för det problem du skall arbeta med. Dock är tillgången på nya datorer begränsad så vi ibland måste kompromissa.

"Stora" och "små" examensarbeten

Vi är mest vana vid "stora" 30 hp-exjobb, men 15-poängs är också möjliga. Eftersom dessa är under kortare tid så är det speciellt viktigt att vi diskuterar omfattning, då våra förslag oftast är tänkta för 30 hp. De flesta förslag ovan är skalbara till 15 hp.